رویدادهای مایاگالری

گالری مایا، به عنوان یک سازمان معتبر و مرجع در حوزه هنر نقاشی، مفتخر به برگزاری نمایشگاه نقاشی در اتریش و اروپا به صورت رسمی است و به هنرمندان ایران فرصتی ویژه را می‌دهد تا اثرهای خودشان را در یک نمایشگاه رسمی در اتریش به نمایش بگذارند. این نمایشگاه‌ها، به عنوان یک پل ارتباطی بین هنرمندان و جامعه علاقه‌مندان به هنر، فرصتی مناسب را برای دیدار، بحث و تبادل اندیشه فراهم می‌کنند. این یک فرصت استثنایی برای هنرمندان است تا بخشی درخشان را به کارنامه هنری خودشان اضافه کنند و به اعتبار بین المللی خودشان اضافه کنند.

 

برگزاری نمایشگاه نقاشی در اتریش و اروپا
برگزاری نمایشگاه نقاشی در اتریش و اروپا

 

نمایشگاه‌های گالری مایا در وین برخلاف نمایشگاه‌های معمولی، با تأکید بر کیفیت و تنوع هنری، به هنرمندان حرفه‌ای و همچنین هنرمندان نوپا فرصتی را می‌دهند تا اثرهای خود را در معرض دید قرار داده و بازخورد‌های قابل اعتمادی دریافت کنند. همچنین آنها می توانند از طریق این نمایشگاه ها اقدام به فروش آثار خودشان نیز بنمایند. به صورت کلی گالری مایا تلاش می‌کند تا هنرمندان ایرانی را در توسعه و شناخت بهتر هنر خودشان یاری دهد و آن‌ها را به گسترش و پیشرفت حرفه‌ای تشویق کند و کارنامه هنری و اعتیار آنها را پررنگ کند.

Maryam Mansouri ,eine Malerin,Teilt ihre mehr als 20 -jährige Erfahrung in der Schaffung von Kunstwerken und der Förderung von Künstlern im Blogbereich mit ihnen,lieben Kunstliebhabern.

Im Blog-Bereich finden Sie interessante Informationen über verschiedene Malstile,Malwerkzeuge und berühmte Maler der Welt.

Sie können auch alle ihre Kunstwerke im Bereich Kunstwerke sehen.

Wenn Sie sich für Malerei interessieren und nach visuellen Tutorials suchen,verpassen Sie nicht Maryam Mansouris Instagram.